20
.
03
.
23
/
Den svenske metoden

Den svenske metoden

Norske toneangivende eiendomsaktører i Proptech Norways corporate-nettverk fikk en gjennomgang av Stronghold og Vasakronans svenske metode for bransjesamarbeid under Real Estate Digitalization Initiative.

Det var sist torsdag at Proptech Norway samlet sitt eiendomsnettverk for å diskutere hvordan samarbeid om teknologi på tvers av eiendomsselskaper kan gi verdi for selskapene og øke digitaliseringen i hele bransjen. Blant de rundt 30 deltakerne, var Entra-sjef Sonja Horn og Johan Bruun i USBL.

Daniel Kraft, partner i Stronghold, og Peter Östman, leder for corporate ventures i Vasakronan, fortalte om en ny samarbeidsmetode for eiendomsselskaper som de kaller REDI (Real Estate Digitalization Initiative). 11 ledende eiendomsaktører som Castellum, Fabege og Hufvudstaden har gjennomført flere såkalte teknologisprinter med et arbeid som munner ut i en rapport med tydelige anbefalinger for selskapets videre arbeid på de konkrete feltene. Mustad Eiendom presenterte også sitt enorme prosjekt Lilleakerbyen, der de har en systematisk tilnærming til alle teknologivertikalene som skal integreres.

– Målet med REDI er å bygge felles målbilde innen definerte teknologiske vertikaler, ledsaget av tydelige anbefalinger som gjør det enklere å implementere teknologi på tvers av store porteføljer og selskaper. Dette vil understøtte produkt- og tjenesteutvikling i markedet, sier Peter Östman.

REDI har allerede gjennomført metodikken på vertikaler som innendørs 5G og IOT, og lanserer neste uke sin rapport om energi. Rapportene inkluderer anbefalinger om neste skritt, inklusive konkrete samarbeidsprosjekter. 5G-prosessen endte for eksempel med at eiendomsselskapene utviklet et helt nytt teknologiselskap.

– REDI agerer for å gjøre eiendommene våre klare for fremtidens oppkoblede samfunn. Det virker åpent og målet er å kanalisere endringsarbeidet fra de enkelte arbeidsgruppene til mange aktører. Slik understøttes utviklingen av et felles målbilde for hele eiendomsbransjen, sier Daniel Kraft.

Det er et nøytralt team som skal fasilitere prosessen og bygge en møteplass hvor aktører med like utfordringer bygger fortrolighet for å dele og diskutere strategi. Teknologileverandører, domeneeksperter, proptech-selskaper og andre inviteres inn for å presentere for gruppen, som bygger et felles målbilde de etter hvert deler med det bredere økosystemet.

– I Proptech Norways nettverk har dere alt den nødvendige fortroligheten. Det ville vært fantastisk om svenske og norske selskaper kunne samarbeidet om å utvikle felles målbilder på forretningsmodeller, teknologi og tekniske standarder. Hvis disse selskapene drar i samme retning, vil også bransjen følge etter, sier Kraft.

Daniel Butenschøn, CEO i Proptech Norway, pekte på noen terskler for digitaliseringen av eiendomsbransjen som et slikt samarbeid kan løse.

– Det er kostbart å være first mover. Noen store aktører utvikler dyre proprietære løsninger fordi det er lite erfaringsdeling rundt eksisterende teknologi. Mange gjør de samme feilene, og mange venter bare på at markedslederne skal finne ut hva som fungerer. Lite harmoniserte tekniske standarder gjør skalering av løsninger i hele porteføljen og på tvers av selskaper krevende, sier Butenschøn:

– Proptech er ikke alltid plug and play, akkurat, så det er klokt å dele erfaringer for å unngå unødvendig pilotering og investeringer. For et proptechselskap vil det også være en stor fordel å vite at hvis du utvikler noe som funker for Entra, så vil det også funke for Obos og Selvaag.

Butenschøn tror de norske eiendomsaktørene kan være interessert i å følge svenskenes eksempel.

– Tidligere forsøk på teknologisamarbeid har nok gitt god innsikt, men kanskje ikke like konkret handling. En åsak kan være at løsningene ikke har vært forankret med selskapene som skal impementere løsningene på en lønnsom måte, eller med domeneekspertisen internt i eiendomsselskapene. Daniel Kraft og Peter Östman hadde med seg et unikt verdiforslag der slik forankring er helt sentralt.

De fleste av Proptech Norways corporate-partnere til stede for å diskutere mer inngående samarbeid.
Download file
News & insight

Recent news from
Proptech Norway

Sign up for The Proptech Brief

A 7-minute snapshot of news & trends in Norwegian and global proptech! (Sample)

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.