31
.
10
.
23
/
Proptech Brief - oktoberutgaven

Proptech Brief - oktoberutgaven

Tusen på norsk proptechs store dag. Big Tech kaster seg på proptechbølgen. Eiendomsselskaper som blir proptechinvestorer. Og alle de feteste overskriftene fra norsk og global eiendomsteknologi.

TRYKK HER FOR Å LESE HELE NYHETSBREVET

Velkommen til en fet og fyldig Proptech Brief med litt å ta igjen og et vellykket Proptech Summit i bakspeilet.

Den varslede konsolideringen i proptech synes å være i emning, ettersom sjekkheftene tynnslites og det kreves mer for å fylle kapitalrundene. Flere slår seg sammen og samarbeider om markeder og prosjekter. Noen protpech-pionerer har hengt hanskene i garderoben.

Globale proptechinvestering falt utfor stupet i første halvår. Flere, som CRETI, rapporterer at hjørnet er snudd. Norsk proptech holder likevel en viss fart. Faktisk var første halvår det beste vi har notert oss, drevet av større runder til mer etablerte proptechselskaper — som vi nå har fått noen av i Norge. Det er fortsatt tøft for oppstartsselskaper uten etablert inntektsstrøm.

Fortsatt etableres det spennende nye selskaper. Det er stor driv i nettverket vårt, noe også et fulltegnet Proptech Summit viste. Det er mange nye proptechaktiviteter det neste halvåret — vi ses ved neste veikryss!

LES HELE NYHETSBREVET HER

Download file
News & insight

Recent news from
Proptech Norway

Sign up for The Proptech Brief

A 7-minute snapshot of news & trends in Norwegian and global proptech! (Sample)

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.