27
.
02
.
23
/
Smedvig er ny corporate partner

Smedvig er ny corporate partner

-Proptetch Norway gir oss tilgang til både et nasjonalt og internasjonalt nettverk av investorer og startup-selskaper, det var derfor naturlig at vi ble partnere, sier direktør for teknologi og innovasjon i Smedvig, Rune Augenstein.

Proptech Norway ønsker Smedvig hjertelig velkommen som ny corporate partner i nettverket.

-Smedvig er en særs dynamisk eiendomsaktør som sitter på alle sider av proptech-bordet. De og er en sterk og naturlig fit for Proptech Norway-nettverket. De bidrar med sin posisjon i eiendom, teknologikompetanse og finansielle muskler til å løfte frem solide produkter og tjenester, sier Daniel Butenschøn, CEO i Proptech Norway.

Det Stavanger-baserte familiekontoret med røtter i offshore tror at fremtidens eiendomsselskap må ha oppdatert kunnskap om bærekraft, men også sitte tett på teknologiutviklingen. Det er en av grunnene til at de selv startet proptech-selskapet Veni.

-I Smedvig er vi opptatt av å være tett på teknologiutviklingen både med hensyn til digitalisering av byggene våre, men også når det gjelder å kunne foreta investeringer i interessante selskap, sier direktør for teknologi og innovasjon i Smedvig, Rune Augenstein.

-Proptetch Norway gir oss tilgang til både et nasjonalt og internasjonalt nettverk av investorer og startup-selskaper, det var derfor naturlig at vi ble partnere.

Proptech Norways Corporate Network er et persondrevet nettverk av ledere i eiendom og teknologi som jobber for å akselerere digitaliseringen av eiendomsbransjen, senke barrierer for utviklingen av felles standarder og slik minske driftskostnader og karbonavtrykk.

Download file
News & insight

Recent news from
Proptech Norway

Sign up for The Proptech Brief

A 7-minute snapshot of news & trends in Norwegian and global proptech! (Sample)

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.